menumobil
Domů  >  Poptávka

Nezáväzný dopyt

NEZÁVÄZNÝ DOPYT
Ozveme se Vám do 24 hodín, spolu preberieme Vaše požiadavky
Do 48 hodín vypracujeme cenovú ponuku
Zákazku Vám spracováva technický odborník INCON PREMIUM na mieru
 

 
Údaje potrebné pre spracovanie ponuky
?
Adresa bydliska:
Zapíšte PSČ obce, kde sa nachádza stavba.
?
Nepoznám PSČ zadám názov obce
Vyberte súbor
Meno: *
Priezvisko: *
Telefón: * ?
E-mail: *
Adresa bydliska:
Ulica: *
Čp: *
Mesto: *
PSČ bydliska: ?
Nepoznám PSČ zadám názov obce
Zapíšte PSČ obce, kde sa nachádza stavba.
PSČ stavby: ?
Nepoznám PSČ zadám názov obce
Poznámka:
Súbor:
Vyberte súbor
(možnosť pripojiť nákres okien, stavby atdˇ)
Najneskôr zajtra sa Vám ozveme.
potrebujem interiérové dvere potřebuji stínění nebo sítě proti hmyzu sme bytové družstvo alebo stavebná firma
potrebujem interiérové dvere
potřebuji stínění nebo sítě proti hmyzu
sme bytové družstvo alebo stavebná firma
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj spoločnosti INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 974 01 Prievidza, IČO: 31 415 474 za účelom vypracovania cenovej ponuky, ako samostatnému prevádzkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje v rámci skupiny podnikov. Spoločnosť INCON je súčasťou holdingovej spoločnosti Window Holding a.s. , Hlavní 456 , Lázně Toušeň 250 89 , Česká republika, do ktorej patrí aj spoločnosť INCON PREMIUM a.s. (ďalej len „IP“).

Vyplnením dopytového formulára za účelom získania ponuky výrobkov INCON PREMIUM dochádza k spracovaniu osobných údajov užívateľa zo strany IP, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy medzi IP a užívateľom. IP spracováva osobné údaje prevzaté od užívateľa prostredníctvom webu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( "OÚ") a voľnom pohybe týchto údajov čiže General Data Protection Regulation (ďalej len "GDPR") výlučne za účelom výkonu svojej podnikateľskej činnosti - ponuky, predaja, dodávky a servisu svojich výrobkov, a to po dobu do uzavretia zmluvy medzi užívateľom a IP, pri zachovaní všetkých práv užívateľa podľa čl. 12 - čl. 23 GDPR, ako subjektu údajov, o ktoré je užívateľ oprávnený požiadať IP mailom zaslanom na adresu: gdpr@inconpremium.sk. Jedná sa najmä o práva používateľa na: prístup k OÚ, na opravu či doplnenie nepresných či nepravdivých OÚ, na vymazanie OÚ, ak nie sú už OÚ potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo pri zistení, že OÚ boli spracovávané nezákonne, na obmedzenie spracovanie OÚ v osobitných prípadoch, na prenositeľnosť OÚ, právo namietať proti spracovaniu OÚ, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami či slobodami dotknutej osoby a právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.